Etter stor innsats og mange prosjekteringstimer ble det i begynnelsen av oktober 2018 klart at vårt datterselskap Hvedingskvartalet AS vant Harstad Kommunes anbudskonkurranse om parkeringshus.

Dette medfører at vi river eksisterende bygningsmasse og bygger 2000 kvm. næringsareal på gateplan, 300 parkeringsplasser og på sikt 50 leiligheter. Hvedingkvartalet får direkte tilknytning til Bysenteret via gangbru. Vi forventer at parkeringshuset er ferdig i 2020.

Les gjerne også artikkel i Harstad Tidende som omhandler at vi vant anbudskonkurransen