• Kombinasjonsbygg næring og bolig
  • Areal næring: 700 m²
  • Areal bolig: 600 m²

Leietakere:

  • «Nye» Nordlændingen
  • Big Horn Steak House Harstad
  • 1 leilighet
  • 4 hybelleiligheter

For spørsmål om ledige boenheter, kontakt: Stig Simonsen 91697740