For mer informasjon om ledige eneboliger, leiligheter, hybelleiligheter og hybler:

Ta kontakt med utleieansvarlig bolig, Stig Simonsen, på telefon: 9169 7740 eller epost: stig@arctic-eiendom.no