• Næringslokale Hvedingkvartalet
  • 1800 m2
  • 4 meter takhøyde
  • Skreddersys leietaker
  • Ferdig 2. halvår 2021.

Næringslokale Hvedingkvartalet.
Hvedingkvartalet midt i Harstad sentrum blir bestående av 300 parkeringsplasser, 1800m2 næringsareal på gateplan og på sikt 50 leiligheter.

Hvedingkvartalet får direkte tilknytning til Bysenteret via gangbru. Det er ledig 1800m2 med næringslokale som skreddersys leietaker. Ferdig 2. halvår 2021.