HMS – Bistand til gjennomføring!

Vi hjelper deg gjerne med å få på plass et godt HMS system for din bedrift.

I arbeidsmiljøloven § 3-5 plikter arbeidsgiver ved øverste leder skal gjennomgå opplæring i HMS. Denne plikten kan ikke delegeres, men det er naturligvis flere enn øverste leder i virksomheten som i tillegg kan ha nytte av en slik opplæring.

En slik opplæring må kunne gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomheten og den enkelte leders arbeidssituasjon. I et HMS kurs for ledere må man oppfylle kravene som Arbeidstilsynet har satt til kurset.

Det finnes mange tilbydere av kurs på markedet, også såkalte onlinekurs der man laster ned et kurskompendium og avlegger en prøve på nett. Problemet med disse kursene er at de er svært standardiserte og at spørsmålene i teorien kan besvares av en annen person enn den som skal motta kursbeviset. Spørsmålet blir da om kursdeltakerne får tilstrekkelig opplæring av å krysse av et spørsmålsskjema der svarene nok i mange tilfeller er gitt på forhånd. Kursdiplomet kommer på epost og dermed så har man gjennomført opplæring i HMS. Det er nok åpenbart for de fleste at dette ikke er godt nok.

Arctic Regnskap AS bistår gjerne med å tilrettelegge HMS arbeidet og få på plass et godt system tilpasset bedriften. I samarbeid med Landslide AS tilbyr vi nå HMS-opplæring tilpasset din bedrift. Hovedelementene i dette kan best beskrives slik.

  • Innledende intervju der vi kartlegger behovet for din bedrift
  • Grunnleggende opplæring i HMS-arbeid med kursbevis
  • Utarbeidelse av HMS system i samarbeid med daglig leder

Vi har laget en pakke på dette der du som kunde i Arctic Regnskap AS får dette til en sterkt rabattert pris. For kartlegging, kurs og utarbeidelse av HMS system tar vi kun kr. 4990. Prisen gjelder for de fleste småbedrifter med mindre enn 5 ansatte. For større bedrifter pris etter avtale. Dersom du kun ønsker grunnleggende opplæring med kursbevis koster dette kr. 1990.

Ta kontakt så finner vi ut av det sammen!

Hilsen teamet på Arctic Regnskap